Elades Elus: FIEna Tegutseva Kunstniku Elu Võib Olla Täidetud Nii Rõõmu Kui Ka Sularahaga, Kui Lähened Väljakutsele Loominguliselt